ASA F.C.

ASA

Players & Statistics

Name Apps Goals  
Ahmed, Rizwan 20 (3) 0
Aravinthan, Ashandhan U21 qualified 2 (1) 0
Bahadur, Irfan 10 (4) 2
Balabaskaran, Praveen 1 (1) 0
Balakrishnan, Prakash 1 0
Chandrakumar, Thinesh 3 0
De Silva, Nimanka 1 0
Gracian, Ben 0 0
Haider, Atif Ali 16 (3) 7
Hussain, Sameer 9 0
James, Brandon 1 (1) 0
James, Frank 0 0
Jegatheeswaran, Ashok 0 0
Jeyashankar, Arun 3 2
Joseph, Jesse 1 0
Kamalendran, Vanid 0 0
Kandasamy, Av 11 (4) 0
Kulasekaram, Ramesh Kumar 15 (2) 0
Kulenthiran, Panushanth 3 2
Mahendran, Nivinthan 0 0
Mahinda, Arthan Rajah 9 (2) 0
Mahinda, Athiyan 8 0
Manda, Sravan 3 0
Mariyaseelan, Kevin 5 0
Miah, Jubayed 13 (2) 10
Nagendra, Kevin 5 (2) 0
Nageswaran, Ginees 0 0
Neelaranjitharajah , Dinesh 1 (1) 0
Parkhetiya, Moinuddin 1 (1) 0
Patel, Tilak 0 0
Ragupathy, Sheyam 7 (2) 0
Ravindrakumar, Anthony 0 0
Ravisangar, Sageeth 1 0
Ravisangar, Sankeeth 0 0
Rigby, David 16 3
Sahans, Arjan 1 (1) 0
Selvarasa, Ramanan 17 (3) 7
Senthan, Saigeethan 11 1
Skandamoorthy, Sarankan 0 0
Sriranjan, Lavan 0 0
SUKUMARAN, BIRANAVAN 19 (1) 0
Sukumaran, Sutharshan 3 (2) 0
Varathalingam, Birunthan 0 0
Veerasingam, Saranth 14 (7) 1
Vijay, Raj 18 1
Vijayarajah, Mithurn 16 (2) 8
Yogan, Tharan 0 0

Home Ground

Hackney Marshes Centre

Homerton Road
London
E9 5PF

Nearest Station

Leyton (Central Line) and Hackney Wick (Overground)

Local Bus Routes

 

Parking Availability

Parking available at the ground

Other Information